Les propostes de la medicina integrativa per al tractament del dolor es plantegen des d’un punt de vista global, tant de l’origen com de les manifestacions, tenint en compte tant les causes físiques com les psíquiques.

La combinació de teràpies que desenvolupam en el centre es tradueixen en millores en la qualitat de vida dels pacients per l’efectivitat i l’absència d’efectes secundaris.

Un exemple d’aquests tractaments serien les infiltracions de mesoteràpia analgèsica, que s’injecten en el lloc precís del dolor, l’acupuntura, la teràpia neural, l’auriculoteràpia, etc.

home_2