Hi ha una intel∙ligència en el cos humà, al marge de la ment, que s’encarrega de mantenir en condicions òptimes de salut l’organisme.

Aquest organisme sap, més bé que ningú, els habitants i els millors terapeutes del món inclosos, allò que s’ha de fer en cada instant de la vida per tenir un nivell de salut òptim. Els mecanismes autoreguladors són la teràpia més precisa per a qualsevol desajust que es presenti.

El cos sempre sap, però sovint no pot, ja que es veu desbordat per les agressions de tot tipus que dificulten l’activitat normal dels mecanismes reguladors.

I aquí és on entra l’osteopatia, que coneix aquests mecanismes funcionals, detecta on s’han bloquejat i afavoreix el retorn a la normalitat. Aleshores el cos, que sempre SAP, de bell nou POT.

home_2