Skip to main content

La nutrició és el procés biològic mitjançant el qual l’organisme assimila els aliments i líquids necessaris per funcionar, per al creixement i per al manteniment òptim de les funcions vitals.

Adequar l’alimentació a les necessitats nutricionals específiques derivades de les condicions de cada persona és una de les vies imprescindibles en la millora de la qualitat de vida. Tenir en compte l’edat, activitat, horaris, complexió, gustos, etc. en la confecció d’una dieta personalitzada, o saber quins aliments poden ajudar a prevenir malalties o a millorar patologies és d’importància vital per a la salut.

El dietista nutricionista és el professional sanitari amb titulació universitària que, a més de proposar el pla alimentari que s’adapta a les circumstàncies de cada persona, ofereix l’educació nutricional necessària per aclarir tots els dubtes sobre com posar l’alimentació al servei de la salut.