Microinmunoteràpia     

Una bona salut depèn en gran part de l’estat del sistema immune. En aquesta idea es basa la microimmunoteràpia, un tractament complementari que té per objectiu regular les funcions d’aquest sistema quan s’ha produït alguna alteració en el seu funcionament.

A través de la microimmunoteràpia es modula l’expressió genètica en casos de malalties cròniques com són les malalties del col∙lagen, el càncer, les malalties autoimmunes, el lupues, la fibromiàlgia, la fatiga crònica, etc.

home_2