Skip to main content

La mesoteràpia utilitza el teixit subcutani i conjuntiu per enviar informació terapèutica de primera mà sense que la medicació hagi de passar per la via digestiva. La mesoderma o medi intern és el teixit més abundant de l’organisme, en què circulen les hormones i múltiples substàncies bioactives que arriben a cada una de les cèl∙lules.

L’aplicació subcutània de medicació homeopàtica té moltes aplicacions. S’usa tant per combatre la cel∙lulitis com per revitalitzar la pell, el fetge, el cervell, la columna vertebral, o per tractar la disfunció sexual i l’esterilitat masculina i femenina.

En el tractament de l’obesitat localitzada aprofitam els punts drenants d’acupuntura i els reguladors del metabolisme.