La medicina estètica basa els tractaments en teràpies que estimulen la regeneració de les cèl∙lules, el rejoveniment de la pell i l’oxigenació d’aquesta des de dins.

Per fer­ho, disposam d’aparells no invasius, tractaments naturals i mesoteràpia facial basada en l’homeopatia. Totes aquestes tècniques aconsegueixen evitar qualsevol rebuig per part de l’organisme, estan lliures d’efectes secundaris i respecten el ritme natural de la pell.

Aquestes teràpies constitueixen, en realitat, una vertadera medicina preventiva, ja que un aspecte estètic adequat sempre és beneficiós per al pacient i ajuda al benestar i a tenir una salut general més bona.

home_2