Mitjançant la medicina antienvelliment podem estudiar si l’edat cronològica coincideix amb l’edat biològica i augmentar la longevitat a través d’un enfocament integral de la salut del pacient. Tots els tractaments que es proposen tracten de millorar les funcions corporals que han experimentat una disminució a causa de l’edat i s’haurien d’acompanyar d’exercici físic moderat, un patró personalitzat d’alimentació i un bon descans diari.

A través d’aquestes teràpies hem aconseguit millorar la qualitat de vida dels nostres pacients, centrant­nos en l’enfortiment del sistema immune, la reducció del colesterol, l’augment de la densitat òssia, la disminució del risc de malalties cardiovasculars, etc.

Un exemple de tractament antienvelliment seria la utilització de les vitamines de la medicina ortomolecular, que s’adapten perfectament a les necessitats de cada persona.

home_2