Skip to main content

Els metalls pesants són elements químics que, d’una forma o altra, formen part de l’estructura de tot el que ens envolta; des de l’escorça de la Terra fins al nostre organisme: coure, alumini, plom, arsènic, cadmi, mercuri, níquel, plom, etc. El problema apareix quan se’ns acumulen en el cos en quantitats excessives, cosa que ens enverina progressivament. De la mateixa manera, una vegada que aquests metalls són emesos de formes diferents, poden romandre a l’ambient durant segles.

Algunes de les conseqüències per a la salut són les següents:
càncer, malalties del ronyó, malalties del fetge, retards en el desenvolupament, autisme, malalties autoimmunes, malalties articulars, alteracions del sistema nerviós, malalties neurodegeneratives com el Parkinson o l’Alzheimer, trastorns endocrins, anomalies durant l’embaràs, etc.

Diagnosticam amb el detector biofotònic de la biodisponibilitat mineral intracel•lular (OLIGOSCAN) i traçam un pla personalitzat per a l’eliminació dels metalls pesants amb una dieta alcalina, HTC i suplements homeopàtics i de fitonutrició.