Per què Medicina Integrativa?

La medicina integrativa suposa una humanització de la medicina, ja que posa el focus d’atenció en el malalt, no nomé en la malaltia. Això implica considerar tots els factors de l’entorn biològic i emocional de la persona per plantejar un tractament totalment personalitzat.

Sobre la base del diagnòstic de la medicina clàssica proposa la integració de teràpies convencionals amb les basades en l’homeopatia, l’acupuntura, la bioimmunogenètica, l’osteopatia, la hidroteràpia del còlon, etc.

Aquest enfocament holístic parteix de la consideració de l’origen psicosomàtic de totes les
patologies i fonamenta la curació en la millora de l’homeòstasi o la capacitat del cos per regenerar-se.

home_2